In het kader van het opstellen van een Visie op het Noordzeekanaalgebied, vroegen de provincie Noord-Holland, de Noordzeekanaalgemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken Buck Consultants International de woonplaatsaantrekkelijkheid van een aantal steden binnen en buiten de Metropoolregio Amsterdam in kaart te brengen. “Wij onderscheiden vijf hoofdfactoren” zo licht Mathijs Pronk, senior adviseur toe, “kans op een geschikte woning, kwaliteit van de leefomgeving, aanbod van de voorzieningen, bereikbaarheid en kans op een geschikte baan. Die vijf factoren zijn vervolgens vertaald in meer dan 50 indicatoren”. Cruciaal is daarbij welke gewichten aan de afzonderlijke factoren worden gegeven, om tot een eindscore te komen, En kan dan daarbij ook een onderscheid worden gemaakt tussen hoogopgeleiden, middelbaar en laagopgeleiden en expatriates? Die vragen werden voorgelegd aan zo’n 25 grote bedrijven in de Amsterdam regio, variërend van industriële bedrijven (zoals ADM, Tata, ICL) en logistieke dienstverleners (bijv. DHL, Panalpina) tot zakelijke dienstverleners (o.a. Accenture, Houthoff Buruma, Delta Lloyd).

Ranglijsten

Onderstaand volgen de 3 ranglijsten. Bij de hoogopgeleiden is een onderscheid gemaakt tussen echt hoogstedelijk wonen (‘urbaan’) en ruimer stedelijk wonen (‘suburbaan’), met ook van elkaar verschillende subfactoren. Enkele conclusies:

  • Utrecht is de enige gemeente die in de 3 rankings (hoogopgeleiden - urbaan georiënteerd; hoogopgeleiden - suburbaan georiënteerd; middelbaar en laag opgeleid) telkens in de top 3 staat
  • Bij de urbaan georiënteerde hoogopgeleiden scoren de universiteitssteden met historische binnenstad Haarlem, Utrecht, Leiden en Amsterdam het beste. De verschillen in de top 7 zijn overigens beperkt
  • Bij de suburbaan georiënteerde hoogopgeleiden vormen Haarlemmermeer, Utrecht en Zaanstad de top 3
  • Voor middelbaar en laagopgeleiden is Utrecht nummer 1, gevolgd door Zaanstad, Rotterdam en Eindhoven

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI