Met een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, de interactieve update van de Monitor Logistiek en Goederenvervoer gelanceerd. Door Buck Consultants International is actuele informatie over 47 indicatoren verzameld, die inzicht geven in de groei van goederenstromen die via verschillende modaliteiten in en door Nederland lopen. Via de website van de Topsector Logistiek is deze informatie online en interactief te raadplegen. De monitor krijgt voortaan regelmatig een update. Logistieke topsector Nederland is de belangrijkste draaischijf voor goederenstromen van en naar Europa, en meer dan 33.000 bedrijven houden zich elke dag bezig met het optimaal regelen van vervoer en opslag in ons land. De Topsector Logistiek is één van de negen sectoren die in 2012 door het Kabinet is geselecteerd als een gebied waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. De Topsector Logistiek staat voor de uitdaging om de verwachte groei van goederenstromen duurzaam in te richten. De focus van het topteam Logistiek ligt daarbij op de internationale concurrentiepositie van Nederland, de bijdrage van logistiek aan het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de effectieve en duurzame afhandeling van goederenstromen. Monitor De Monitor geeft in 47 indicatoren een overzicht van de groei van de goederenstromen die via verschillende modaliteiten in en door Nederland lopen. Daarbij is er speciale aandacht voor de overslag in de mainports van ons land: Rotterdam en Schiphol. Verder kan in de Monitor alle informatie gevonden worden over het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorlijnen, waarbij er ook aandacht is voor de gevolgen van files en uitstoot van CO2 en andere emissies. Het economische belang van logistiek en goederenvervoer komt ook aan de orde, en tenslotte wordt de mondiale logistieke concurrentiepositie van Nederland uitgelicht. Kortom, een behoorlijk compleet beeld van het belang van de Topsector Logistiek voor Nederland, waarbij de ontwikkeling tussen 2010 en 2015 centraal staat. Enkele ‘weetjes’ uit de Monitor: Bijna één op de 10 werkenden in Nederland heeft een logistieke baan. Meer dan 75 schepen slaan elke dag hun goederen over in Rotterdam. Shanghai is veruit de belangrijkste luchtvrachtrelatie van Schiphol, vóór Nairobi. Meer dan 3.000 voetbalvelden aan distributiecentra staan in Nederland.

Thema's

Er zijn geen gerelateerde thema's gevonden

Ontvang nieuws van BCI