“In het duurzaamheidstrio People - Planet - Profits moet het element ‘people’ meer nadruk krijgen. En niet alleen bij de inrichting van werkplekken, maar ook op het schaalniveau van stad en regio. Hoe aantrekkelijk zijn Nederlandse steden en regio’s voor het aantrekken en behouden van talent?”. Met deze boodschap verraste René Buck, directeur Buck Consultants International, de bijna 200 deelnemers aan de Vastgoed Journaal-conferentie in Amsterdam over de visie van de huurder op de kantorenmarkt.

Talent als locatiefactor

René Buck gaf aan dat locatiezoekende bedrijven vaak hun locatiekeuzebeslissing trechteren van landenkeuze naar regio- en stadkeuze. Pas daarna komen het kantorengebied en de keuze voor het kantorengebouw aan de orde. De vastgoedsector werkt vaak omgekeerd: gebouw en kantorengebied staan centraal. “Dat is een risicovolle manier van denken. Uit onze onderzoeken blijkt dat de personeelsfactor belangrijker is dat de gebouwfactor. Zowel in de kosten voor kantoorvestiging als in de beoordeling van de kwaliteit van de locatie speelt de talentfactor een dominante rol”, aldus Buck. Bij de talentlocatiefactoren maakt hij onderscheid in zes factoren (met in totaal 20 subfactoren): arbeidskosten, aanwezigheid van gekwalificeerde werknemers, talenkennis, flexibiliteit personeel, arbeidswetgeving, woon- en leefklimaat.

Concurrentiepositie

Nederland scoort overigens goed in internationale onderzoeken naar de talent factor. In de Global Talent Competitiveness Index staat Nederland op een achtste plaats van alle Europese landen. In de jaarlijkse Mercer-rankings combineert Amsterdam een relatief hoge positie in vergelijking met andere Europese steden, op de kwaliteit van woon- en leefklimaat in combinatie met een (nog) redelijk kostenniveau. Zwitserse en Duitse steden hebben weliswaar een gunstiger kwaliteitsscore, maar hebben zeer hoge kosten voor het levensonderhoud. Om over Londen en Parijs nog meer te zwijgen. Uit eigen onderzoek van Buck Consultants International naar de internationale concurrentiepositie van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor internationale kenniswerkers behalen de grote Nederlandse steden topposities. Bereikbaarheid, het aanbod van voorzieningen en de situatie op de woningmarkt zorgen voor hoge scores.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI