Recentelijk komt uit de Verenigde Staten het innovatie-district concept. Dat zijn veelal binnenstedelijke, multifunctionele innovatie-ecosysteemomgevingen, waarin interactie, cross-overs, gedeelde (onderzoeks) faciliteiten en focus op talent centraal staan.

Op 16 mei tijdens de NEPROM-Dag van de Projectontwikkeling vindt een sessie plaats over inspirerende innovatie-omgevingen en innovatie-vastgoed. René Buck, directeur Buck Consultants International houdt een presentatie en leidt de discussie.

Andere sprekers zijn:

  • Borre Rosema, kwartiermaker Central Innovation District Den Haag
  • Thijs van Dieren, directeur Park Strijp Eindhoven

Kernvragen die in de sessie aan de orde komen zijn:

  • Waarom is het creëren van (fysieke) innovatie-omgevingen zinvol? Wat levert het op? Voor wie?
  • Wat is de rol van vastgoedpartijen?
  • Hoe krijg je een innovatiedistrict van de grond? Hoe organiseer je samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties, mede gelet op de uiteenlopende 'culturen'?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren?

Voor meer informatie over de bijeenkomst, zie Dag van de Projectontwikkeling.

Voor meer informatie over de bijdrage van Buck Consultants International neem contact op met René Buck, directeur Buck Consultants International, tel. 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Commercieel vastgoed.

Ontvang nieuws van BCI