Een control tower is een organisatie met systemen en communicatie-interfaces met het doel een efficiënte controle over alle partners, binnen en buiten een bedrijf, die met het transport van goederen te maken hebben. Alle functies van transportorder tot en met vrachtbetaling kunnen worden ondergebracht in een control tower. De control tower bekijkt continu waar optimalisatie-mogelijkheden liggen over de grenzen van divisies/business units heen, welke modaliteit het meest voor de hand ligt, welke IT-systemen het meest geschikt zijn en hoe de zichtbaarheid naar klanten te vergroten. De voordelen voor een bedrijf vertalen zich onder meer in hogere leverbetrouwbaarheid (tijdigheid), mogelijkheid tot proactieve bijsturing in geval van afwijkingen, beschikbaarheid van informatie voor continue verbetering, verhoogd inzicht in transportfacturen en natuurlijk kostenbesparingen. Vandaag de dag hebben bedrijven als Kimberley-Clark, Unilever, Samsung, Philips en Scania al dergelijke control towers.

Praktijk

In recente projecten heeft Buck Consultants International bijvoorbeeld ABB ondersteund in het opstellen van de business case voor de implementatie van meerdere control towers. In de business case over een aantal verschillende Business Units (BUs) in meerdere Scandinavische landen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten samengevat om de implementatie te justificeren. Belangrijkste aspecten uit de business case zijn o.a. consolidatie van zowel in- als out-boundstromen over de verschillende BUs, hetgeen resulteert in significante kostenbesparingen. Door consolidatie van volumes kan ook een hoger service level (i.c. kortere doorlooptijden) gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het inzetten van directe full tuck loads en milkruns in plaats van zendingen te versturen via een groupage netwerk. Daarnaast zorgt de implementatie van een gedegen Transport Management Systeem o.a. voor harmonisatie van processen, continue track en trace mogelijkheden, betere factuur controle, KPI rapportages en informatie (data) ten behoeve van continue verbeter processen.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI