Bijna 20 jaar geleden lanceerde de Europese Commissie het TEN-T beleid, gericht op een Europees transportnetwerk, de ontwikkeling van andere transportmodaliteiten dan het wegverkeer en interoperabiliteit (beter op elkaar aansluiten van technische systemen in EU-landen). Ondanks de Brusselse inspanningen is het Europese netwerk op dit moment echter nog zeer gefragmenteerd.

Het recent gelanceerde kernnetwerk is een selectie van de belangrijkste onderdelen van het EU-transportnetwerk, die tegen 2030 moeten zijn gerealiseerd. Voor Nederland zijn twee corridors relevant: de as Genua – Rotterdam en de corridor Warschau – Berlijn - Amsterdam. Het uitgebreide netwerk moet tegen 2050 de volledige EU optimaal ontsluiten.

Relevantie voor Nederland

Nederland heeft in de afgelopen jaren regelmatig succesvol TEN-T gelden binnengehaald, zoals voor de Rotterdam World Gateway Terminal (Tweede Maasvlakte), planstudie nieuwe sluis bij Terneuzen, spoorverbinding haven van Amsterdam met het Europese achterland, de A2 Tunnel Maastricht en - last but not least - de Betuwelijn. Voor de korte termijn is de momenteel lopende call nog van belang. Hiervoor kunnen tot maart 2013 nog voorstellen worden ingediend.

Om echter ook in komende jaren aanspraak te kunnen blijven maken op TEN-T gelden is het van belang om goed te zijn opgenomen in het kernnetwerk. Dit geldt zowel voor infrastructuur (spoorlijnen, wegen en vaarwegen) als voor overslagpunten (havens). “Nederland staat er op zich goed voor. Bijna alle grote waterwegen maken deel uit van het kernnetwerk en vier zeehavens (Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam) en vier binnenhavens (Utrecht, Nijmegen, Hengelo en Bergen op Zoom) zijn zogenaamde core ports”, aldus Peter Colon, Managing Partner Buck Consultants International.

Karel Vanroye, directeur van het Brusselse kantoor van Buck Consultants International, houdt de vinger aan de pols. “Door goed vertegenwoordigd te zijn in het kernnetwerk en op de corridors is er een grotere kans om de komende jaren aanspraak te kunnen doen op financiële ondersteuning van de Europese Commissie. Denk aan initiatieven voor de verdere verduurzaming van transport, zoals het stimuleren van binnenvaart- en spoorvervoer en intermodale terminals”.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI