Aan het woord is Paul Bleumink, die namens Buck Consultants International als kwartiermaker is ingeschakeld om Biobased Delta op de rit te krijgen. Het initiatief verenigt overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland en West-Brabant. Alle partijen hebben daartoe begin 2011 een intentieverklaring ondertekend, waarbij een gezamenlijk investeringsplan is opgesteld waaronder individuele (samenwerkings-)projecten worden gehangen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI