Uit onderzoek van Buck Consultants International onder in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven blijkt:

  • Eenderde van de geïnterviewde bedrijven zal bij een Brexit heroverwegen of de coördinatie van de Europese activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk zal blijven gebeuren. Eén op de 8 bedrijven geeft nu al aan bij een Brexit waarschijnlijk het Europese hoofdkantoor te verplaatsen.
  • Bij een verplaatsing van het Europese hoofdkantoor is Nederland favoriet (genoemd door 61%), gevolgd door Ierland (45%) en Zwitserland (45%) - bij keuze van top 3 landen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat Buck Consultants International de afgelopen weken heeft uitgevoerd onder in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven. Aan het onderzoek nam een breed scala van zulke Europese hoofdkantoren deel: van farmaceutische bedrijven en zakelijke dienstverleners tot logistieke bedrijven en financiële instellingen.

“De resultaten laten zien dat bedrijven onrustig zijn over de uitslag van het referendum. Het aantal bedrijven dat zegt bij een Brexit haar Europese hoofdkantoor zeker in het Verenigd Koninkrijk te houden, is relatief beperkt. Dat één op de acht bedrijven nu al aangeeft haar Europese hoofdkantoor waarschijnlijk te verplaatsen bij een Brexit geeft aan hoe belangrijk voor bedrijven de uitslag van het referendum is”, aldus René Buck, directeur van Buck Consultants International.

Het onderzoek bevestigt ook dat Nederland een toplokatie is voor Europese hoofdkantoren van multinationals, of de Brexit nu wel of niet doorgaat. “De gunstige ligging, Schiphol, de hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking, het aantrekkelijke woon- en leefklimaat voor expats en, last but not least, het gunstige belastingklimaat, zijn de troeven van Nederland”, aldus Buck.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI