Via het programma Beter Benutten Vervolg stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende drie jaren geld beschikbaar om in 10 regio’s de doorstroming op het Nederlandse wegennet te verbeteren. Het accent ligt daarbij op gedragsmaatregelen, voor de aanleg van extra infrastructuur is immers géén geld meer. Nieuw is de veel grotere aandacht voor het goederenvervoer. Een uitgelezen kans dus voor regio’s en bedrijven om cofinanciering te krijgen voor logistieke projecten, die een bijdrage leveren aan een betere regionale bereikbaarheid.

Buck Consultants heeft de afgelopen maanden al diverse regio’s actief ondersteund om de regionale kansen in beeld te brengen en daarmee stevige voorstellen voor cofinanciering in te brengen bij het ministerie van I&M. Peter Colon, managing partner bij BCI, geeft een overzicht. “In de regio Groningen-Assen hebben wij samen met het regionale bedrijfsleven, Rijkswaterstaat en de regionale overheden de basis gelegd voor een aanpak die ingaat op efficiënte stedelijke distributie, transport van en naar bedrijventerreinen, mogelijkheden van synchromodaliteit en transportstromen tussen de stedelijke centra in Noordoost-Nederland. Deze prioriteiten worden de komende maanden omgezet in concrete projecten.” Voor de stadsregio Arnhem-Nijmegen is een nieuw structureringsmodel ontwikkeld voor het opsporen van kansrijke maatregelen in ketens en sectoren. Colon: “We maken onderscheid tussen verschillende stromen die zich binnen een keten voordoen, waardoor we binnen één keten meerdere potentiële maatregelen in beeld kunnen brengen. Het model levert niet alleen inzicht op in kansrijke projecten voor Beter Benutten, maar helpt de regio ook bij het mobiliseren van de inzet van het regionale bedrijfsleven om met eigen voorstellen te komen.”

Beter Benutten-structureringsmodel in de regio Arnhem/Nijmegen

Tenslotte ondersteunt BCI decentrale overheden en bedrijven bij het opstellen van Plannen van Aanpak waarmee projecten voorgedragen kunnen worden voor financiering vanuit het Beter Benutten Vervolg. O.a. voor Tilburg (verruiming Wilhelminakanaal) en Railport Brabant (elektrificering spooraansluiting railterminal) zijn businessplannen opgesteld, die onderdeel gaan uitmaken van het logistieke programma voor de regio Brabant.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI