Nederland, België en Luxemburg, gezamenlijk de Benelux vormend, zijn alle 3 kleine landen, samen goed voor 1,7% van het Europese oppervlak en met 28,5 miljoen inwoners 5,6% van het inwonertal van de Europese Unie. Maar beschouw je op logistiek gebied de drie landen als één land dan is de Benelux goed voor 7% van het EU-28 wegtransport, 21% van de Europese luchtvaart, 24% van de zeevaart en maar liefst 78% van de binnenvaart. Dat blijkt uit de rapportage die Buck Consultants International recentelijk opstelde voor de Benelux Unie.

"Uit de BCI-analyses blijkt dat 1 op de 11 werknemers in de Benelux (9,3%) zich in zijn of haar baan met logistieke activiteiten bezighoudt, hetgeen het grote economische belang van logistiek voor de Benelux laat zien. De cijfers tonen aan dat Benelux niet louter een transitgebied is van goederen naar derde landen, maar dat het vrachtvervoer tussen de landen intensief en van direct economisch belang is voor de Benelux-landen”, aldus Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International.

Benelux

De Benelux is één van de oudste economische samenwerkingsverbanden in de wereld, en is de afgelopen 70 jaar zeer succesvol geweest. De sector goederenvervoer en logistiek is een goed voorbeeld. De grootste zeehavens van de Europese Unie liggen in de Benelux, terwijl de regio ook een grote aantrekkingskracht heeft op de vestiging nieuwe Europese Distributiecentra. Verweij: "De Benelux heeft dus een Europese koppositie op dit gebied, maar dit is ook een gevaar. De wet van de remmende voorsprong kan in werking treden, en concurrenten kunnen hun marktaandeel vergroten." De Benelux Unie zet zich als intergouvernementele organisatie in om België, Luxemburg en Nederland te blijven stimuleren tot samenwerking om dit te voorkomen.

De chef van het Kabinet van Europees Transportcommissaris Violetta Bulc gaf aan dat het rapport niet alleen het belang van goederenvervoer voor de Benelux onderstreepte, maar ook dat het een voorbeeld is van hoe het belang van goederenvervoer voor de hele Europese Unie aangegeven kan worden.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI