Analyse van de concurrentiepositie van Nederland als logistieke hotspot

Nederland Distributieland


Opdracht

Wat is de concurrentiepositie van Nederlandse logistieke hotspots in specifieke industriesegmenten in vergelijking met concurrerende locaties in omringende landen?

Kern van het project

Het uitvoeren van een gedetailleerde benchmark waarin Nederlandse locaties zijn vergeleken op kosten-, kwaliteit van de bedrijfsomgeving en riscofactoren met soortgelijke locaties in het buitenland.

Methode

Buck Consultants International heeft een aantal representatieve cases opgesteld voor verschillende industriesegmenten (onder meer medtech, food, chemie, agro). Voor ieder van deze cases is een profiel opgesteld waarin de typische inkomende en uitgaande stromen zijn bepaald, maar ook het profiel van de distributieoperatie in termen van aantallen werknemers, omvang van het gebouw, etc.

Op basis van deze profielen is een analyse uitgevoerd waarin zowel de logistieke kosten berekend zijn voor iedere mogelijke vestigingslocatie in de benchmark als ook de kwaliteit van het vestigingsklimaat in iedere locatie. De kostenberekening bevatte de inkomende en uitgaande transportstromen, de arbeidskosten, voorraad- en vastgoedkosten. De kwaliteitsanalyse is uitgevoerd op basis van meer dan 25 factoren waaronder beschikbaarheid van arbeid, kwaliteit van arbeid, wet- en regelgeving, bereikbaarheid, belastingklimaat en douane.

Resultaten

De benchmark heeft in kaart gebracht in welke sectoren Nederland een sterke positie heeft en ook waar mogelijke verbeterpunten liggen. De uitkomsten van deze studie worden gebruikt door de Nederlandse logistieke sector in de marketing en acquisitie naar buitenlandse bedrijven.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert