Afgelopen 14 oktober vond voor de tiende keer het Bedrijventerreinencongres plaats. Peter Noordanus, tegenwoordig burge-meester en zo’n acht jaar geleden boegbeeld van de Taskforce Herstructurering Bedrij-venterreinen, opende het congres met een aantal prikkelende statements die direct tot discussie met de zaal leidden. Het is voor iedereen duidelijk: het gaat niet goed met onze bedrijventerreinen, maar er is geen eenduidige of eendimensionale oplossingsrichting. Er is teveel aanbod maar niet altijd op de juiste plek of in de juiste kwaliteit, we denken in ‘oud jargon’ met veel focus op hectaren, hebben onvoldoende flexibiliteit en zijn nog onvoldoende vraaggericht.

In dat tijdsgewricht luidt de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) de noodklok met de presentatie van de Agenda Bedrijven-terreinen 2015-2025, waarin markt én overheid worden opgeroepen tot gezamenlijke actie.

Buck Consultants International heeft een expliciete bijdrage geleverd aan de Agenda, in diverse discussiebijeenkomsten en door mee te werken aan een overtuigend stuk. SKBN en haar partners, ook BCI, zetten zich komende periode in voor het versterken en verbreden van draagvlak voor de Agenda. We mikken op een brede coalitie om samen te werken aan de (complexe) opgave om van binnenuit en onderop te vernieuwen op de markt van bedrijventerreinen. Senior adviseur Sandra van Liere heeft met enthousiasme haar bijdrage geleverd aan de Agenda Bedrijventerreinen, en zal de boodschap ook de komende tijd actief bespreken met de vele gemeenten en provincies die zij in haar projecten tegenkomt.

Thema's

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI