Dieselgate, de angst voor een wildgroei aan milieuzones, bijvoorbeeld zoals in Duitsland, de introductie van zelfrijdende voertuigen, nieuwe mobiliteitsdiensten en truck platooning. Wat moet een gemeente met deze ontwikkelingen?

Buck Consultants International (BCI) heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze vraagstukken en adviseert sinds kort gemeente Eindhoven bij het opstellen van een stappenplan om te komen tot een emissievrije zone in 2030. Dit kan als voorbeeld dienen voor meer Nederlandse gemeenten. 

Focus verschuift van luchtkwaliteit naar brede opgave

Waar in het verleden de nadruk lag op de invoering van milieuzones voor vrachtverkeer in het kernwinkelgebied en vooral werd ingegeven doordat de luchtkwaliteit in de steden niet aan de Europese normen voldoet, is een kentering zichtbaar. Steeds meer gemeenten hebben de afgelopen jaren namelijk doelstellingen geformuleerd rondom klimaat en hebben deze vertaald in CO2 reductie-doelstellingen voor het thema mobiliteit. De concrete doorvertaling in maatregelen vergt in veel steden echter nog een verdere uitwerking. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter ons en een nieuwe frisse coalitieperiode belooft dit dan ook een interessant thema te worden.

Nu al stappen zetten

Er kan echter al veel en gemeenten kunnen nu al stappen zetten. Zo heeft de gemeente Eindhoven onlangs afgesproken een stappenplan op te stellen om de huidige milieuzone te ontwikkelen tot een emissievrije zone in 2030. Niet alleen voor OV-bussen, taxi’s, en goederenvervoer, maar ook voor personenauto’s, scooters en brommers en touringcars. Nieuw in de aanpak van Eindhoven is dat de gemeente een emissievrije zone wil implementeren om de CO2 uitstoot te verlagen. BCI ondersteunt gemeente Eindhoven bij de uitwerking van het stappenplan door onder andere:

  • Uitvoeren best practice analyse naar milieuzones in binnen- en buitenland
  • Onderzoek naar zero-emissie alternatieven en Mobility as a Service oplossingen
  • Uitgebreide effect- en omgevingsanalyse om commitment van belanghebbenden en stakeholders te verkrijgen en te behouden

Opstellen van stappenplan om richting 2030 een emissievrije zone te realiseren

Dinsdag 27 februari zette de gemeente de eerste stap door samen met gemeenteraadsleden en belanghebbenden de eerste bouwstenen voor het stappenplan te verkennen. In een levendige discussie met onder andere ANWB, Fietsersbond, evofenedex, VNO-NCW en Milieudefensie werd de richting die Eindhoven inzet breed ondersteund. Wel werd aandacht gevraagd voor landelijke afstemming en uniforme afspraken. Het zal daarbij zaak zijn om de belangen af te wegen tussen effect, draagvlak en kosten. 

Worstelt u in uw gemeente ook met de doorontwikkeling van uw milieuzone? Zoekt u hiervoor onderbouwing in nut en noodzaak of ziet u invoering van een emissievrije zone ook als mogelijke maatregel om zowel de luchtkwaliteit als het klimaat te verbeteren? Neem dan contact op met BCI voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw gemeente.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI