Buck Consultants International en PropertyNL organiseren op 3 oktober a.s. een nationaal congres ‘De Strijd om de Ruimte in de Stad’. Het belang van dit congres wordt onderstreept door de toezegging van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren om een actieve bijdrage aan deze bijeenkomst te leveren.

Met een veelheid aan (urgente) ruimteclaims wordt de ruimtelijke ordening in onze steden immers een steeds complexere zaak: woningbouw, voorzieningen, groen, bedrijvigheid, mobiliteit vragen allen om ruimte in de (centra van de) steden. Het congres heeft als doel stedenbouwkundigen, planologen, stadsontwikkelaars, beleidsmakers, vastgoedontwikkelaars, -investeerders bij elkaar te brengen om concrete acties te formuleren om de urgente stedelijke opgaven met spoed om te zetten in de realisatie van woningen, kantoren- en bedrijfsruimte en voorzieningen. Ons staat een praktijkdag voor ogen waar de deelnemers uit het hele land geïnspireerd worden om oplossingen te vinden, die in de praktijk werken.

Lees meer over het congres.

Thema's

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI